Spelregels voor deelname aan uitstapjes met de Op-Stapbus.

 • De Op-Stapbus rijdt in de gemeenten Westerwolde, Oldambt, Stadskanaal, Pekela, Veendam en Menterwolde, en is bedoeld voor alle 55-plussers.
 • Jaarlijks wordt er een ErOpUit pas uitgegeven. De kosten hiervoor bedragen €15,00. Hiervoor ontvangt u twee – maandelijks het programmaboekje in de bus.
 • De betaling van de ErOpUit pas dient voor het begin van het nieuwe jaar te zijn voldaan. Uiteraard kunt u zich ook gedurende het jaar opgeven.
 • Betaling kan op de volgende wijze:
 • Door overmaking op rek.nr: NL38 RABO 0304 6155 52 t.n.v. St.Op-StapBus. ZEER belangrijk is dat u hierbij uw adresgegevens vermeldt.
 • Betaling contant op ons kantoor.
 • Betaling aan één van onze chauffeurs.
 • Na aanmelding voor een uitstapje halen we u thuis op. De vertrektijd in het boekje is een richttijd. Meestal wordt u een half uur voor of na het genoemde tijdstip opgehaald. Hoe laat u teruggebracht wordt is moeilijk aan te geven en afhankelijk van de groep.
 • Bij extreme weersomstandigheden wordt er niet gereden. Daarover berichten wij en worden er geen kosten in rekening gebracht.
 • Afzeggen van een geboekte rit is mogelijk tot 24 uur van te voren. Daarna worden de kosten in rekening gebracht.
 • Uitstapjes gaan alleen door bij een bezetting van 5 personen of meer.
 • In het programmaboekje staat de ritprijs vermeld met eventuele bijkomende kosten. Deze betaalt u zelf of kunnen centraal aan de chauffeur worden betaald. Bij ‘all-in’ arrangementen betaalt u altijd aan de chauffeur.
 • Door omstandigheden kan worden afgeweken van het programma. De chauffeur zal dit aan u melden met opgave van redenen.
 • Soms wordt spontaan afgesproken ergens wat te gaan eten. U bent hiertoe vanzelfsprekend niet verplicht.

Privacyverklaring

Privacyverklaring Opstapbus

Preventiebeleid

Op-StapBus Preventiebeleid