COVID-19 / Corona – Opstapbus

Graag even uw aandacht.

In verband met COVID-19 / Corona rijden onze bussen tot nadere order niet. Opstapbus neemt de door het RIVM afgegeven crisisrichtlijnen vanzelfsprekend in acht. Op het moment dat u weer gebruik kunt maken van onze diensten, communiceren wij dit via onze website en de andere beschikbare kanalen.

Aanvullend wensen wij u en uw naasten namens alle teamleden van Opstapbus alle voorspoed en gezondheid de komende tijd!

Wat is de Op-Stapbus?

Samen er op uit!

De Op-StapBus Zuidoost-Groningen wil een dienstverlening bieden voor alle 55-plussers met als hoofddoel het voorkomen van vereenzaming of het in een isolement dreigen te raken. Wij willen de mogelijkheden bieden om al die mensen spontaan een handreiking te geven om dat te voorkomen.

De Op-StapBus Zuidoost-Groningen biedt voor iedereen veel sociale contacten en gezelligheid. Vooral dat laatste is voor erg veel deelnemers belangrijk en doorslaggevend om van dit prachtige aanbod gebruik te maken.

Met de Op-StapBus Zuidoost-Groningen kun je voor een betaalbaar tarief er eventjes heerlijk tussen uit en evenementen of plaatsen bezoeken waar je anders heel waarschijnlijk niet zou kunnen komen. Je merkt dat deze dienstverlening in een grote behoefte voorziet wat voor de oudere generatie – 55 jaar en ouder – belangrijk is.

U kunt deelnemen aan de bus voor een bedrag van €15,- per jaar. Als deelnemer ontvangt u een voordeelpas en 1 keer in de 2 maand het programmaboekje, waaruit u de uitstapjes kunt boeken. De voorwaarden voor de voordeelpas vindt u bij de spelregels.

Informatievideo Opstapbus

Gemaakt i.v.m. vrijwilligersprijs

Video by Melissa Halmingh