Meld U aan!

Aanmelden gaat gemakkelijk via deze pagina

Het aanmelden bij Opstapbus vindt plaats via deze pagina. U vult uw gegevens in, verstuurt het formulier en uw gegevens worden bij ons per e-mail bezorgd. Vervolgens nemen wij uw aanmelding in behandeling. Wij verzoeken u om €15,00 over te maken naar NL38 RABO 0304 6155 52 onder naam van Stichting Op-StapBus Zuidoost Groningen. Belangrijk hierbij is de vermelding van uw naam en adres.

    Uw Geslacht