Preventiebeleid ongewenst gedrag

Een veilige (werk-)omgeving

Wij willen een veilige (werk-)omgeving voor chauffeurs/vrijwilligers en onze klanten/deelnemers. Wij werken vaak met kwetsbare personen. Dit zijn oudere personen (55+) die veelal extra zorg nodig hebben en/of in een zorginstelling wonen. Incidenteel maken ook minderjarigen gebruik van onze dienstverlening. Zij maken gebruik van de vervoersmogelijkheden van/via de Stichting Op-Stap Bus Oost-Groningen.

Vrijwilligerswerk

Bij aanvang van het vrijwilligerswerk zal de Coördinator Vervoer van de Stichting Op-Stap Bus Oost-Groningen (voortaan de Stichting Op-StapBus genoemd) een kennismakingsgesprek voeren met de vrijwilliger. De Coördinator zal met de vrijwilliger de taken, beschikbaarheid, verwachtingen en andere praktische zaken bespreken. Met name zal er worden gewezen op het niet accepteren van ongewenste intimiteiten alsook diefstal en het ongewenste gebruik van drank en drugs. Duidelijk zal worden aangegeven wat de afspraken, die staan geformuleerd in de te ondertekenen gedragscode zijn. Voor het werk bij de Stichting Op-StapBus wordt van de  vrijwilliger een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd. Het kantoor van de organisatie doet hiervoor de aanvraag

VOG

Voor de eerste activiteit waarbij de vrijwilliger wordt betrokken moet deze de VOG laten zien aan de Coördinator Vervoer van de Stichting Op-StapBus. De VOG wordt getoond aan het kantoor van de Stichting Op-StapBus die een aantekening opneemt bij de vrijwilligersovereenkomst. Alle reeds voor ons werkende vrijwilligers, medewerkers en het bestuur laten wij bovengenoemde procedure doorlopen. Verder hanteren wij binnen de Stichting Op-StapBus zoveel mogelijk het vierogen principe.

Meldingen

Meldingen van ongewenst gedrag kunnen worden gedaan bij onze vertrouwenscontactpersoon. Deze is te bereiken via mail auke.aukema@gmail.com of telefonisch 06 26 23 46 22 en/of via het kantoor. Het kantoor is telefonisch te bereiken onder nummer (0597) 59 17 48.